Zur Startseite

Mag. Adelheid Holzmann
Sudski tumač · prijevodi prevodi
bosanski · hrvatski · srpski · njemački

 

Moja ponuda

Prevodim

jezike bosanski, hrvatski, srpski i njemački

  • Tekstove općeg sadržaja
  • Medicinske tekstove
  • Pravne tekstove, ugovore, presude, odluke, rješenja
  • Stručne tekstove različitih vrsta, ekspertize
  • Svjedodžbe, indekse, potvrde, potvrde o nekažnjavanosti, izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih, potvrde o državljanosti, potvrde o bračnom stanju

Radim sama i mogu kao sudski tumač ovjeriti svoje prijevode kad to klijent želi. Garantiram profesionalan rad, najbolju kvalitetu i kratki rok isporuke.

Radim također kao profesorica za jezike bosanski, hrvatski i srpski. Samostalno ili po nalogu različitih jezičnih škola ili organizacija predajem u malim grupama jezike bosanski, hrvatski i srpski. Razina tečajeva se ravna prema predznanju polaznika.

Kao instruktor voznje nudim i podrsku kod polaganja teoretskog dijela vozackog ispita.

 

Cijene

Dokumenti i isprave sa ili bez ovjere imaju paušalne cijene. Ovisno o dokumentu one se kreću između € 45,00 i € 55,00.

Duži tekstovi se računaju po retku. Honorar po retku ovisi o težini teksta te se na upit određuje nakon uvida u dokumentaciju.

Stalnim klijentima dajem popust.

Predračuni su besplatni i neobavezni.